Prowadzimy zajęcia według programów autorskich

RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA PŁYWANIA
NIEMOWLĄT I MAŁYCH  DZIECI:

W zajęciach w wodzie, razem z dzieckiem, bierze udział jeden opiekun.

 • ćwiczenia oswajające z wodą
 • ćwiczenia oddechowe
 • proste ruchy lokomocyjne na piersiach i na grzbiecie
 • elementy nurkowania - zanurzania
 • elementy skoków do wody - opady
 • gry i zabawy w wodzie, elementy ratownictwa

RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA I DOSKONALENIA TECHNIKI PŁYWANIA-DZIECI STARSZE

Zajęcia prowadzone są na kilku poziomach nauczania:

 • oswojenie dziecka z wodą, nauka podstawowych ruchów lokomocyjnych
 • nauka i doskonalenie techniki elementarnej
 • nauka i doskonalenie techniki standardowej
 • elementy treningu technicznego
 • gry i zabawy w wodzie, elementy ratownictwa


Zobacz też nasz:
Plan zajęć, Zasady uczestnictwa oraz Najważniejsze informacje.

Powered by woopem dr Krystyna Antoniak-Lewandowska | 604 77 10 51 | krystyna.antoniak@gmail.com