Ważne informacje

Przed pierwszymi zajęciami koniecznie zapoznaj się z najpotrzebniejszymi informacjami:
(dotyczy niemowląt i małych dzieci)

(dotyczy dorosłych)

Zajęcia prowadzone są w systemie roku szkolnego czyli od września do czerwca, z przerwą wakacyjną w okresie 20 czerwiec - 20 wrzesień.

W roku szkolnym organizujemy 3 kursy, w terminach:
kurs "Jesienny" => wrzesień - grudzień,
kurs "Zimowy" => styczeń – marzec,
kurs "Wiosenny" => kwiecień – czerwiec.

Uczestnicy bieżących zajęć maja zapewnioną kontynuację na następnym kursie bez konieczności wysyłania zgłoszenia dziecka na zajęcia. Nowi uczestnicy, oraz osoby po przerwie przyjmowani są po uprzednim wysłaniu zgłoszenia.


Prowadzimy zajęcia z niemowlętami, które ukończyły 3 miesiąc życia.
Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest orzeczenie lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w zajęciach w wodzie, co potwierdzacie Państwo własnoręcznym podpisem przed rozpoczęciem zajęć!

Powered by woopem dr Krystyna Antoniak-Lewandowska | 604 77 10 51 | krystyna.antoniak@gmail.com